Connect with us

News

ให้กำลังใจ สมจิตร จงจอหอ

เรียกได้ว่าเป็นดารา-นักแสดง พิธีกร นักม วยและนักร้องมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ “สมจิตร จงจอหอ” ดารา-นักแสดงอารมณ์ดี ที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนาน และมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายหลายต่อหลายเรื่อง

.

ทำให้ใครหลายคนยิ้มไปกับมุกของเจ้าตัวอยู่ตลอด สำหรับ สมจิตร จงจอหอ

ล่าสุด (22 พฤศจิกายน 2564) ขอควงภรรยา อุ๋ม ศศิธร และลูก ๆ น้องกำปั้น และน้องจันทร์เจ้า มาเปิดใจครั้งแรก ผ่านทางรายการ คุยแซ่บSHOW ทางช่อง วัน31

พี่สมจิตรเพิ่งรู้ อ า ก า ร ป่ ว ย ของ ภ ร ร ย า ?

สมจิตร : ครับ ต้องให้เขาเล่า เพราะสิ่งที่เ กิ ดขึ้นมันเป็นความผิดปกติของร่ า งก ายเขาเองในช่วงที่เขาเป็น

อุ๋ม : เป็น โ ร ค ที่ภู มิ ตั วเองไปทำ ล า ย ภู มิตั วเอง ครั้งแรกที่เ กิ ดขึ้นคือมันมีก้ อ นตรงค อเรามันให ญ่ขึ้นมา เราก็ไปหาคุณ ห ม อ คุณห ม อ ก ลั ว จะเป็นม ะเ ร็ งเลยเจาะน้ำตรงก้ อ นค อไป ต ร ว จ หาม ะเ ร็ งก็ไม่พบ คุณห ม อก็หาใหม่อีก

พอไม่พบว่าเป็นม ะเ ร็ งใจชื้ นขึ้นมาหน่อยไหม ?

อุ๋ม : ก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะเลย คุณหมอก็เ จ า ะเ ลื อ ดไป ต ร ว จ อีก แล้วมันไม่หายเราเป็นก้ อ น ก็ ป ว ด ตามข้ อ มีผื่ นคั นตามตั ว ป ว ดข้ อจนกระทั้งแ ข นข าไม่มีแ ร ง เลย

ตัวก้ อนนั้นมี อ า ก า ร เ จ็ บไหม ?

อุ๋ม : ไม่ เ จ็ บเลย แต่ว่ามันโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่มาเ จ็ บตามแ ข น ตามข า เ จ็ บ เหมือนโ ด น เ ข็ ม ทิ่ ม เราตลอดเวลา จนเราหยิบจั บของไม่ได้ แ ข นเราไม่มี แ ร ง เราก็ถามตัวเองว่าเราเป็นอะไร

ตอนนั้นอยู่เ คี ยงข้างเลยไหม ?

สมจิตร : อยู่ครับ อยู่บ้านตลอดตอนเขา ป่ ว ย ก็ยังอำเขาเล่นเลยว่าค างเ ข าทู ม สวย ข ายยังไง ข ายไหม เขาก็บอกว่าไม่ข ายเก็บไว้กินเอง อำไป อำมา ก็เลยพาไปหา ห ม อ ตี 3 ลุกขึ้นมา ป ว ด แบบคนมาบิ ดกร ะดู กเขา เราก็นึกไม่ออกว่าความ เ จ็ บ ป ว ด เขาขนาดไหน แต่รู้ว่าถ้าผู้ห ญิ งคนนี้พูดถึงความเ จ็ บป ว ดแสดงว่ามันห นั กมาก ต้องลุกขึ้นมาเอา ย า หม่องมาน ว ด ต้องคุ ยกัน ป ล อ บ กันเรื่อย ๆ ณ เวลานั้น คือตี 3 ยันเช้าไม่ห ลั บ ป ว ด น อ น ร้ อ ง ไ ห้

พี่เป็นมากี่ปีแล้ว ?

อุ๋ม : จริง ๆ เป็นตั้งแต่เมษายน เพิ่งไม่กี่เดือน แต่ รั ก ษ า จริงจังเพิ่งเริ่ม 3-4 เดือนนี้

เห็นว่าจุดสั งเ ก ตอีกอย่างคือน้ำห นั กตั วขึ้นผิดปกติ 1 เดือน ขึ้นมา 10 กิโล ?

อุ๋ม : ใช่ค่ะ

สมจิตร : ขึ้นมาตั ว บ ว ม ข านี่ บ ว ม

อุ๋ม : บ ว ม หมดเลย ทั้งห น้ าเรา ตั วเรา ข าเรา บ ว ม

ส าเ ห ตุหลัก ๆ เ กิ ดจากอะไร ?

อุ๋ม : คุณห ม อบอกว่าจริง ๆ มันหาส าเ ห ตุไม่ได้ 1. คือกร ร มพั นธุ์ แต่ทางบ้านหนูไม่มีใครเป็น

การกินเกี่ยวไหม ?

อุ๋ม : คุณห ม อบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ อาจจะมีส่วน

พ อต ร ว จ เจอ โ ร ค พุ่ มพ วงแล้วมี เ จ อโ ร คแ ท ร กซ้ อนไปอีก ตอนนั้น ต ร ว จ เ จ ออะไรอีก ?

อุ๋ม : คุณห ม อก ลั วจะเป็น SLE ลงที่ ไ ต เพราะเรา บ ว ม เยอะ บ ว ม ผิดปกติ คุณห ม อ ก็เลยตั ดชิ้ นเ นื้ อไ ตไป ต ร ว จ เพื่อว่าเราลงไ ตหรือเปล่า เพราะเ จ า ะ เ ลื อ ด ผลมันไม่ 100 ร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณห ม อเลยอยากเอาชิ้ นเ นื้ อไ ตเราไป ต ร ว จ เ จ า ะไ ตไป ต ร ว จ 2 ชิ้น ผลออกมายังไม่ลงไ ตก็ โ ช ค ดี ไป

ตอนนั้นรู้สึ กยังไง ?

อุ๋ม : ก็ก ลั วเหมือนกัน ก ลั วผลว่าจะลงไ ต เพราะตอนนั้นเรา บ ว ม มาก

เขาบอกว่าถ้าลงไ ต หรือขึ้น ส ม อ ง ถึงขั้นจากไปได้ ?

อุ๋ม : ใช่ ๆ

สมจิตร : ถ้าลงไ ตเหมือนที่เขาบอก โ ร ค ไ ต ว า ย เ ฉี ย บ พ ลั น มันสามารถจากไปได้เลย แต่พอ ต ร ว จ แล้วไม่เจอเราก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อย แต่สุดท้ายก็ต้อง รั ก ษ า อย่างจริงจัง

ระหว่างที่รอผลตอนนั้นคิดอะไรอยู่ ?

อุ๋ม : ก็คิดหลายอย่าง ถามว่าก ลั วไหมก็ก ลั ว ผลออกมาถ้าเราเป็นเราจะทำยังไง ก็คิดเยอะอยู่

ได้บอกลูกไหม ?

อุ๋ม : ก็ไม่กล้าบอกเขาว่าคุณห ม อว่าเราจะห นั กหรือไม่ห นั ก

แล้วตอนเข้าโร งพย าบ าลพี่บอกลูกว่ายังไง ?

สมจิตร : เข้าโร งพย าบ าลจุฬา วันแรกที่มา รั ก ษ า จริงจังตัวเขาเนี่ยเต็มไปด้วย แ ผ ล พุ พ อ ง ที่ข า น้ำที่ พ อ ง ออกมาก็จะไหลออกมา กางเกงยีนที่เขาใส่มันจะเปียกด้วยน้ำ ก็เดินไปหา ห ม อ ต ร ว จ เ ลื อ ด ต ร ว จ ทุกอย่าง ห ม อสั่งแ อ ดมิ ตได้ไหมวันนี้ ผมบอกเอาก็เอาถ้าห ม อ สั่ ง คือมาเสื้อผ้าตัวเดียวมาจากต่างจังหวัด ก็ แ อด มิ ต ไป หลังจากนั้นร่ างก ายเขาก็ดร็อปลงมาเลย ขาที่เคยเดินได้ เดินไม่ได้เลย ผมคิดว่าน่าจะ แ ย่ ลงเรื่อย ๆ ดีนะถึงมือ ห ม อ แล้ว เขาไม่สามารถก้าวขาลงจากเ ตี ย งได้เลย

อุ๋ม : คือเท้าเราโดนพื้นไม่ได้เลย คือมันเ จ็ บเหมือนใครเอา เ ข็ ม มา ทิ่ ม เราตลอดเวลา เราก็ถามห ม อว่านี่หนูเป็นอะไร

แล้วตอนไหนที่ห ม อทราบว่าเราเป็น โ ร ค SLE ?

อุ๋ม : คุณห ม อเ จ า ะเ ลื อ ด ไป ต ร ว จ ทั้งหมดหลาย โ ร ค ซึ่งที่คุณห ม อคาดว่าน่าจะเป็น ก็ผลออกมาว่าเป็น SLE ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็ถามคุณห ม อว่าต้อง รั ก ษ า ยังไง หนูจะหายไหม คุณห ม อบอกว่า รั ก ษ า ได้ไหม ได้ แต่ว่าเราต้อง รั ก ษ า กันแบบละเอียดอ่อนพอสมควร

สมจิตร : ก็เรียกห ม อทั้งหมดมาหลาย ๆ โ ร ค ไม่ว่าจะเป็นผิ วห นั ง ที่มันพุ พ อ ง ออกมา เขาบอกว่าติ ด เ ชื้ อในผิ วห นั งเขาด้วย หมอผิ ว ห นั ง ห ม อไ ต ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาทีละห ม อ ก็ เ จ า ะ เ ลื อ ด ไปทีละ ห ม อ แบบห นั ก มาก

เด็ก ๆ รู้ยังว่าตอนนั้นแม่ไม่ ส บ า ย มาก ?

กำปั้น : ตอนนั้นรู้แล้วครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นห นั กขนาดนี้ ผมก็โทร. ถาม อ า ก า ร แม่ทุกวันว่าห ม อมา ต ร ว จ วันนี้แล้วแม่เป็นยังไงบ้าง จะโทร. ทุกช่วง 3 เวลา

ตอนนั้นห่ วงขนาดไหน ?

กำปั้น : มากเลยครับ

จันทร์เจ้า : ห่ วงค่ะ แต่ไม่ได้ไปเ ยี่ ย ม คุณแม่

สมจิตร : เขาไม่ให้ใครเข้าเลย เพราะว่าช่วงนั้นช่วง โ ค วิ ด ร ะ บ า ด ห นั กมาก คนที่เฝ้าได้ผมแค่คนเดียว แล้วห้ามผมออกไปไหนด้วย ต้องอยู่กับเขาตลอด เพราะว่าถ้าออกไป ไปติ ดเ ชื้ อ โ ร ค มานี่จบเลย

วันนั้นคิดว่าตัวเองจะเดินไม่ได้ เป็นห่ วงลูก ถึงขั้นจั บมื อพี่สมจิตรสั่ งเ สี ย เลย ?

อุ๋ม : ส่วนใหญ่ก็ห่ วงลูก

สมจิตร : เขาบอกว่าถ้าไม่ไหวจะทำยังไง ผมบอกว่าถึงมื อห ม อแล้ว เดี๋ยวต้องดีขึ้น ก็ให้กำลังใจ ผมคิดอย่างเดียวถ้าเขาจากไป ผมนี่ห นั ก ผมจากไปดีกว่า

ในความรู้สึ กเรา เราอยู่ใน น ร ก อาทิตย์นึง ?

สมจิตร : ครับ

ตอนนั้นห ม อรั ก ษ า ยังไงเราถึงสามารถเดินได้ ?

อุ๋ม : คุณห ม อก็ดูแลอย่างดี ดูแลอย่างละเอียดอ่อน ผ ลเ ลื อ ด เราผิ ดป ก ตินิดนึงไม่ได้ คุณห ม อบอกไม่เป็นไร คุณห ม อบอกว่า รั ก ษ า ได้ คือ รั ก ษ า แบบละเอียดอ่อนไม่ต้องก ลั วนะ จะดูแลเต็มที่

เรานอนโร งพย าบ าล 1 สัปดาห์ ?

อุ๋ม : 12 วันค่ะ

สมจิตร : 1 สัปดาห์ทำให้เขารู้สึ กดีขึ้น ร่ า งก ายเริ่มต อ บ ส น อ ง ย า

อุ๋ม : อาทิตย์แรกเราไม่สามารถเดินจากเ ตี ย ง ได้ จนเรารู้สึ กบางทีเราก็ท้ อ จนอาทิตย์นึงเราดีขึ้น เราก็เลยโอเค เราต อ บส น อ งกับ ย า ตอนที่หาห ม อท่านแรกเราไม่ตอบ ส น อ งกั บย า พอมาหาห ม อคนที่สองคือตอบ ส น อ งกับ ย า ทุกอย่าง ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้น เราก็โอเค

วันที่เห็นแม่กลับบ้านวันแรกรู้สึ กยังไง ?

กำปั้น : วันนั้นรู้สึ กดีใจมากครับ ที่แม่เรากลับมาได้แล้ว

ณ วันนี้ อ า ก า ร เป็นยังไงบ้าง ?

อุ๋ม : ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์

สมจิตร : คุณห ม อห้ า มไปเจอคนเยอะ ๆ เพราะภู มิ เขาอ่อน ตั้งแต่ออกจากโร งพย าบ าลนี่เป็นรายการแรกที่ผมพาเขามา เพราะผมมั่นใจสุ ขภ า พ เขาดีขึ้น ทุกอย่างดีขึ้น ก็เลยได้มาพ ร้ อ มห น้ า พ ร้ อมต ากันครั้งนี้

น้องกำปั้นอายุ 20 ปี แต่ส ม อ ง เท่ากับ 15 ปี พี่เริ่มสั งเ ก ต อ า ก า ร ลูกตอนไหน ?

อุ๋ม : ตอนอ า ยุ ประมาณ 9-10 ขวบ เรามองลูก ฉี ก กระดาษจากแผ่น A4 จากแผ่นใหญ่ ๆ ก็นั่ง ฉี ก เป็นชิ้นเล็ก ๆ เขาจะฉี กเล่น ไม่เคยร้ องเอาของเล่น เราก็เอ๊ะ…ลูกเราเป็นอะไร ตามวั ยไม่เคยมีอยากได้ของเล่นเลย เราก็เห้ย ผิ ดป ก ติแล้วข้อนี้ ข้อแรก ข้อที่ 2 เริ่มนั่งฉี กกระดาษเล่น เราก็บอกพี่จิตรกำปั้นน่าจะแ ป ล ก ๆ แล้ว

เรียบเรียงโดย baandeemestyle

 

More in News

 • คนสนิทเบลล่า ยืนยันสถานะ

    “มดดำ” ไม่เชื่อ “เวียร์-เบลล่า” เลิกกัน เผย “ป้อม วินิจ” บอกทั้งคู่กันยังคุยกันอยู่ . หลังจากก่อนหน้านี้ รายการวันบันเทิงได้ออกมาคอนเฟิร์มสถานะ“เวียร์ ศุกลวัฒน์” และ...

 • กล่องสุ่มหนึ่งแสน พิมรี่พาย

  “พิมรี่พาย” ขายกล่องสุ่มเครื่องสำอาง ราคา 1 แสน ข า ยได้ 100 ล้ า นบาทใน 10 นาที!...

 • มดดำ พูดเรื่องเวียร์-เบลล่า กลางรายการ

  กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 พ.ย. 2564 เมื่อมีข่าวลือช็อกใจแฟนคลับว่าคู่รักดังอย่างพระเอกหนุ่มเข้ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ และนางเอกสาว เบลล่า ราณี แคมเปน เลิกรากันแล้ว หลังคบหากันมานานกว่า...

 • ประกาศเตือน 7วันข้างหน้า

  สำหรับพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – 2 ธันวาคม 2564 การคาดหมาย มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างตลอดช่วง ในขณะที่ในช่วงวันที่ 28 พ.ย....