Connect with us

News

เจ้าบ่าว ขอพูดความจริงน้องการ์ตูน

 

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังติ ดกร ะแ สในโลกโซเชียล และเหล่าบรรดาชาวเน็ตและค อข่าวทั้งหลายกำลังให้การติ ดต ามความเค ลื่ อนไ ห ว กันอย่างมากมายเลยทีเดียว เป็นเรื่องราวความรักที่กำลังจะเ กิ ดการแต่งงานขึ้น แต่ดันย กเ ลิ กการจัดงานแต่งอย่างก ะทั นหั น เราไปชมเรื่องราวกันเลยจ้า

กรณีปร ะเ ด็ นดร าม่ าในโ ล กอ อนไ ลน์ เรื่องของเจ้าส าวโ ด นเทงานเเต่ง คบกันมา9ปีไม่มีความหมาย

โดยผู้ เ สี ย ห ายคือ น้องการ์ตูน ซึ่งกำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ เเละได้เตรียมงานทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว

แต่พอใกล้วันแต่งงานเเค่ไม่กี่วัน จู่ๆทางเจ้าบ่าวขอยกเลิกงานแต่ง โดยให้เ ห ตุผ ลว่า ไม่มีเ งิ นสิ นส อด

ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 ที่ผ่านมา น้องการ์ตูน เจ้าสาวพร้อมคุณเเม่-พี่สาว เเละทนายนิด้า ได้ไปออกรายการโหนกระเเส เ ปิ ดใ จหมดเป ลื อ กทุกเรื่องราว

โดยทาง ท น า ย นิด้า เเละน้องการ์ตูนเจ้าส าว ยื นยั นว่าติ ดต่ อไปทางฝั่ งเจ้าบ่าวไม่ได้

ตอนนี้เเม่เป็น ห นี้ อยู่ 1.7เเสนบาทจากการจัดเตรียมงานเเต่ง อาทิ ค่าจองโร งแ ร ม ค่ าพรีเวดดิ้ง ค่ าดอกไม้ ค่ าชุด ค่ าสารพัด

โดยน้องการ์ตูนเตรียมจะ ฟ้ อ ง เจ้าบ่าว ถ้าเขาไม่ยอมไ ก ล่เก ลี่ ย ไม่ยอมคุยดีๆ จะ ฟ้ อ ง เเน่นอน

ต้องการให้เค ลี ยร์ เ งิ น 1.7 แสนบาท เเต่ถ้ายังเงียบไม่ยอมเค ลี ยร์ก็จะ ฟ้ อ ง หลักล้าน เป็นเ งิ น 1.7 ล้านบาท

หลังจากที่น้องการ์ตูนเจ้าส าวเเละครอบครัว ไปออกรายการโหนกระเเส ก็ถึงคราวฝ่ ายช ายบ้าง

โดย นายเกมส์ เจ้าบ่าว เปิดใจว่า ตนรู้สึ กเห นื่ อยกับสิ่งที่ต้องพบเ จ อมาตลอด 9 ปี ซึ่งตนคิดจะเ ลิ กร ากันหลายครั้ง แต่ตนม อ งถึงข้อดีของอีกฝ่ าย

เช่น ไม่เคยนอกใจ แต่ตนไม่เคยเป็นตัวของตัวเอง ตนไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัว ตนถูกบั งคั บไม่ให้ สู บ บุ ห รี่

ตนถู กบั งคั บไม่ให้ดื่ มแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ อีกฝ่ ายรู้ว่าตนแ อ บสู บแ อ บดื่ มก็ต่ อว่าตนเหมือนตนเป็นคนเ ล ว

ยิ่งค บกันนานขึ้น ตนยิ่งมีความก ดดั น อีกฝ่ ายพยายามเ ร่ งรั ดตนเกี่ยวกับการแต่งงาน อ้ า ง ว่าคู่อื่นค บกันไม่นานได้แต่งงาน

ทำไมค บกัน 9 ปี ยังไม่ได้แต่ง ทำให้ท ะเ ล าะกันหลายครั้ง อีกฝ่ ายอยากมีบ้านหรูหรา จองบ้านไว้ ร าค า 3.6 ล้านบาท

สุดท้ายยกเลิก อยากมีรถ อยากจัดงานแต่งใหญ่โต ยิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายยังจัดเตรียมการขอแต่งงานทุกอย่างเอง ซื้ อแหวนเอง ได้แก่ แหวนของตน ร าค า 20,000 บาท

แต่แหวนที่ตนซื้ อให้อีกฝ่ าย ราคา 70,000 บาท อีกฝ่ ายจองโ ร งแ ร มเอง จัดชุดจัดท่าทางเองทั้งหมด ตนมีหน้าที่เพียงเดินไปขอแต่งงานและทำตามคำสั่ง

ค ลิ ปขอแต่งงานที่ป ร า ก ฏ บนโ ซเ ชี ยลฯ ตนต้อง ถ่ า ย ซ้ำ ๆ หลาย 10 ครั้ง เพราะอีกฝ่ ายไม่พอใจ เนื่องจาก ค ลิ ป ไม่สวย

เมื่อตั ดสิ นใ จแต่งงาน ตนมีความเครียดหลายอย่าง ตนไม่มีเงินมาจัดงานแต่ง จึงขอเลื่อนงานแต่งออกไปเป็นเดือนธันวา ค ม

ด้าน พี่ส าวเจ้าบ่าว เ ปิ ดเ ผ ยว่า ตนไม่เคยรับรู้เรื่องสิ นส อ ด รวมถึงการแต่งงานของนายเกมส์และการ ถ่ า ย พรีเวดดิ้ง

กระทั่งในช่วงเย็นของวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้รับแ จ้ งจากแม่ว่านายเกมส์ห ายตัวออกจากบ้าน ตนจึงเดินทางไปแ จ้ งความคนห ายในวันที่ 13 พฤศจิกายน แล้วอ ายั ดบั ญ ชี ของน้องช ายทั้งหมด

จากนั้นฝ่ ายห ญิ งก็ได้โทรศัพท์มาหาตน แต่ ส า มี ของตนรับสาย อีกฝ่ ายไม่ส นใ จด่ าทอว่า “มาอ ายั ดบั ญ ชี ทำไม เ งิ นในบั ญ ชี เป็นเ งิ น GU ตนจึงบอกให้พูดคุยกันดี ๆ

เพราะไม่ทราบว่าอีกฝ่ ายเป็นคนใช้ บั ญ ชี แล้วตนจึงได้เดินทางไปพูดคุยกับอีกฝ่ ายที่หอพัก เพื่อจะ ส อ บ ถ า ม เรื่องน้องช ายว่าห ายไปไหน แต่อีกฝ่ ายก็ยัง ด่ า ท อ ใ ส่ อ า ร ม ณ์ ตนไม่เ ค ยเ ห็ นพ ฤ ติก ร ร ม เ จ้ าส าวด้านนี้ของนางส าวการ์ตูนมาก่อน

ปกติแล้วนางส าวการ์ตูนไม่ค่อยมาวุ่นวายกับครอบครัวของตน เคยเอาของมาให้แม่บ้างบางครั้งในวันเ กิ ด แต่ลึ ก ๆ แล้ว ทางครอบครัวของตนไม่เคยรับรู้ถึงตั วต นของการ์ตูน

โดยตนไม่เคยโทรศัพท์ไปบอกนางส าวการ์ตูนว่าให้ ล้ ม งานแต่งงาน แต่ฝ่ ายห ญิ งเป็นคนถามตนเองว่าจบหรือไม่

ตนได้ ส อ บ ถ ามน้องช ายแล้ว น้องช ายยื นยั นว่าจบ ตนจึงได้แ จ้ งไปยังอีกฝ่ ายในวันที่ 17 พฤศจิกายน แต่สุดท้ายแล้วตนทราบมาว่าทางครอบครัวฝ่ ายห ญิ งไป แ จ้ ง ค ว า ม

ตนจึงรอทางเ จ้ าห น้ า ที่ ตำ ร ว จ เ รี ย ก ตั วไปพูดคุย และไม่ขอพูดคุยเจรจาอะไรกับอีกฝ่ าย ซึ่งตนยอมรับว่าเป็นกั งว ลเ กี่ ยวกั บข้อก ฎ ห ม า ย

More in News

 • คนสนิทเบลล่า ยืนยันสถานะ

    “มดดำ” ไม่เชื่อ “เวียร์-เบลล่า” เลิกกัน เผย “ป้อม วินิจ” บอกทั้งคู่กันยังคุยกันอยู่ . หลังจากก่อนหน้านี้ รายการวันบันเทิงได้ออกมาคอนเฟิร์มสถานะ“เวียร์ ศุกลวัฒน์” และ...

 • กล่องสุ่มหนึ่งแสน พิมรี่พาย

  “พิมรี่พาย” ขายกล่องสุ่มเครื่องสำอาง ราคา 1 แสน ข า ยได้ 100 ล้ า นบาทใน 10 นาที!...

 • มดดำ พูดเรื่องเวียร์-เบลล่า กลางรายการ

  กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 พ.ย. 2564 เมื่อมีข่าวลือช็อกใจแฟนคลับว่าคู่รักดังอย่างพระเอกหนุ่มเข้ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ และนางเอกสาว เบลล่า ราณี แคมเปน เลิกรากันแล้ว หลังคบหากันมานานกว่า...

 • ประกาศเตือน 7วันข้างหน้า

  สำหรับพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – 2 ธันวาคม 2564 การคาดหมาย มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างตลอดช่วง ในขณะที่ในช่วงวันที่ 28 พ.ย....