Connect with us

News

ส่งกำลังใจ คนมีเสียง

เวที “เดอะสตาร์” ถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่หลายคนได้ แ จ้ งเกิ ด แต่ขณะเดียวกันก็มีบางคนที่มีความฝั ง ใ จ กับเวทีนี้ อย่างเช่นอดีตผู้เข้าประกวด อย่าง “มายด์ กมลวสุธ์” ที่ถูกขุด ค ลิ ป ออดิชั่นใน อดี ต มาพูดถึงอีกครั้ง ซึ่งครั้งนั้น ทำให้สาวมายด์เองก็โดนโ จ ม ตี ห นั ก มากจนต้องเข้ารับการ รั ก ษ า

เจอ ขุ ด ค ลิ ป เ ก่ า  ส  มั ย เข้าประกวดเวที เ ฟ้ น หานักร้องที่เต็มไปด้วยมากความสามารถอย่าง เดอะสตาร์ ซึ่ง “มายด์ กมลวสุธ์”

ผู้ที่ถูก ขุ ด ค ลิ ป ข ณ ะ ออดิชั่นในอดีตขึ้นมา แ ช ร์ ก ระหึ่ ม  อีกครั้ง ต้องออกมาขอ ห ยุ ด แ ช ร์ ค ลิ ป

และเล่าเ ห ตุ ก า ร ณ์ จาก ค ลิ ป นั้น ที่เจอโจมตีหนักจนเ กื  อ บ ป่  ว ย

พร้อมบอกว่า “เล่าเรื่อง แ ผ ล ใ น ใ จ ที่เก็บมานานแล้วนิดนีง แ ช ร์ ล ง ส ต อ รี่  ได้เต็มที่เลยนะ

ถือว่าช่วยให้คนเข้าใจเรามากขึ้นและเพื่อไม่ให้รายการไปทำแบบนี้กับใครอีกงะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนด้วย มันช่วยเราได้มากเลย”

ท่ามกลางหลายคนเข้ามาให้กำลังใจเธอจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือ “หมวดไวกิ้ง”

ก็ได้เข้ามาให้กำลังใจสาวมายด์อีกด้วยผ่านสตอรี่อินสตราแกรม บอกว่า

“พี่มายคือไอดอลของกิ้งด้านการร้องเพลง ตอนเด็กๆทุกครั้งที่ไปร้องเพลงเวทีต่างๆ ทุกคนรวมถึงเราจะตั้งตารอดูคิวที่พี่มายด์ขึ่้น

เพราะพี่มายด์เป็นคนที่ ม  าต ร  ฐ าน สูงมากๆ ในทุกเรื่อง เป็นเด็กที่นอบน้อม มารยาทดี กล้าแสดงออก เป็นคนที่น่ารักสดใส”

และจากที่ถูก ขุด  ค ลิ ป  ออดิชั่นในอดีตมาพูดถึงอีกครั้ง ซึ่งครั้งนั้นเรียกได้ว่าสาวมายด์เองก็โดนโจมตีหนักมากจนต้องเข้ารั บ  ก า  ร รั ก  ษา

จนมาเจอ ค ลิ ปเ ก่ า ที่นำมารีรันอีกครั้งบนโลกออนไลน์ก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้อง วิ ง  ว อ น  ผ่ า นโ  ซ เชียลส่วนตัวว่า

“ตัวเองได้กลับมาเห็น ค ลิป นี้ อีกครั้งจากเ หตุ  ก า ร  ณ์นั้นกลายเป็น แ ผ ล ใ น ใ จ

และตนเองก็ไม่ได้มี นิ สั ย เห มื  อนอย่างใน ค ลิ ป ที่ออกไป ทั้งนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตนโดน โจ  มตี จากชาวเน็ตลุ กล ามไทปถึงพ่อและแม่

จนทำให้ ต น ข า ด ค ว า ม มั่ นใจไปเลย และกว่าจะกลับมามีความมั่นใจก็ใช้เวลานาน”

More in News