Connect with us

News

ครอบครัว โน๊ต

เชื่อว่าไ ม่  มี ใ ค ร ไ ม่ รู้ จัก  “โน้ส อุดม แต้พานิช” เป็นศิลปิน ค  อ  ม เ ม เ  ดี ย น นักแสดง นักเขียน คนเขียนบท ทำงานศิลปะ และเป็นพิธีกรการแสดง” เ ดี่ ย ว ไมโครโฟน” (Stand Up Comedy) หรือการแสดงตลกคนเดียวบนเวที

หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่านักพูดและพิธีกรมากความสามารถอย่าง ห นุ่  ม โ  น้ ต อุดม แต้พานิช นั้นมีลูกกับเขาด้วย นั้นก็คือ ‘น้องพรีม’

ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมที่เจ้าตัวรับมาจาก ‘ สม    า   ค ม  เ ด็ กและเ ย าว ช น เพื่อสันติภาพชายแดนภาคใต้’ หรือ ‘บ้านลูก เห รี่ ย ง’ โดยทางหนุ่มโน้ตเองก็อยู่ในโครงการนี้มานานถึง 3 ปีแล้ว

และก็คอยช่วยเหลือเด็กๆ มอบโอกาสทางด้านการศึกษา เงินสมทบทุนสนับสนุนต่างๆ ให้กับ เด็ กที่ได้รั บผ  ล  ก ระทบจา  กพื้นที่ภาคใต้นั่นเอง และแน่นอนว่าหนุ่มโน้ ตเองก็ทำหน้าที่ของพ่อได้เป็นอย่างดีไม่ แพ้  ฝี  ป า  กและคารมการพูดเลยจ้า

โดยช่วงหนึ่งระบุว่า“เมื่อกว่า 2 ปีก่อน โน๊ต-อุดม แต้พานิช ได้ลงพื้นที่ใน 3 จังหวัด ช าย  แ  ด  น ใ ต้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ”บ้านลูกเ ห  รี ย ง ” หรือ “ส ม า ค  ม เ ด็ ก ช า  ย แ ด น ใ ต้” ของพี่เป๊าะ

ผมเฝ้าหวังว่า พี่โน๊ตจะเป็นแสงสว่างให้กับอ ง ค์  กรได้ แล้วเวลาก็ได้ พิ สู จ  น์ ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีงาม สวยงามมากจนเกินบรรยาย การทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจที่มากกว่าแรงทรั   พ  ย์ ของ “พี่โน๊ต”

สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย น้องๆ หลายสิบคนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก เ ห   ตุ  ก  า ร ณ์  อั น  ไม่สงบ

หลายคนกำพ ร้ าพ่อแม่และ เ ดื  อ ด   ร้ อ น ที่อยู่อาศัย “พี่โน๊ต” เข้าไป ห ยิ บ ยื่ น โอกาสทั้งเรื่องของการศึกษาชีวิต และอนาคต ให้ได้อย่างลงตัว

และที่สำคัญคือ “อย่างมีความเข้าใจในบริบทของคนทำงานภาคสังคม” พี่โน๊ต ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในบุคคลที่ลงทำงานในพื้นที่แบบ Low Profile

จริงๆ ผมเองติดตามมานาน ก็ไม่ได้นำภาพหลายภาพออกมาเผ  ย แพ  ร่ ให้ชมกันมากนัก เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นช่วงระหว่างทำงาน

แต่ตอนนี้ไม่บอกให้สาธารณชนทราบก็ไม่ได้แล้วครับ ว่าผู้ชายคนนี้กำลังเริ่มที่จะชวนให้คนไทยหันมาใส่ใจพี่น้องปลา ย ด้ า ม ข วานกันมากขึ้น ด้วยหัวใจครับ

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เปิดใจว่า ถ้าให้ทบทวน คุณชอบตัวเองในวัยนี้ไหม ใช่ ความจริงผมรู้สึกชอบตัวเองตั้งแต่ตอนอายุขึ้นต้ น ด้  ว ยเ  ลข 4 เป็นต้นมา ผมรู้สึกว่ามันจะดีมากเลยถ้าเป็นคนอย่างนี้

คิดแบบนี้ ทัศนคติแบบนี้ มันมีความเย็นลง ซึ่งตอนอายุขึ้นด้วยเลข 3 อาจจะดีก็ได้มั้ง แต่คล้ายๆ เราไม่พอใจกับมัน เราทำให้มันยุ่งยากไปเอง อะไรไม่  เ   สี   ย ก็ เ สื อกไปซ่อม

มันมีความอยากจะแสดงอัตตาตัวเองออกมาผ่านงาน สำหรับผมช่วงนั้นมันพยายามเกินไปใน หล  าย  มิติ แต่พอแตะเลข 4 ปุ๊บ ไอ้ความไม่พยายามเกินไปมันดีมากเลย

มันเกี่ยวกับที่มีคนบอกว่า ชีวิตเริ่มต้นที่อายุ 40 หรือเปล่า นั่นเป็นประโยคที่ผมเคยไม่เชื่อ คิดว่าเป็นคำพูดของพวกคนแก่ไว้ปลอบใจตัวเอง แต่ไม่ เดี๋ยววันที่คุณแตะ 40 คุณจะเข้าใจคำนี้

คุณจะเข้าใจจริงๆ เลยว่า ใช่ มันเป็นอย่างนี้นี่หว่า ผมเริ่มรู้สึกพึงพอใจกับชีวิต เห็นคุณค่าของมัน รู้สึกเห็นความสำคัญของสิ่งรอบตัว

และตระหนักได้ว่าชีวิตของเรานั้นไม่สามารถอยู่ได้เพียงล ำพั ง การจะก่อเกิดมาเป็นเรามันมีส่วนประกอบมากมายที่ห่อหุ้มอยู่ เราอาจจะเคยได้ยินมาก่อน แต่เราจะตระหนักรู้ตอนนั้นแหละ

More in News